Výstavba tribúny v areáli TJ 1


Výstavba tribúny v areáli TJ 1