Výstavba tribúny v areáli TJ 2


Výstavba tribúny v areáli TJ 2