Zima v chotári Dolnej Poruby 3


Zima v chotári Dolnej Poruby 3