Zima v chotári Dolnej Poruby 6


Zima v chotári Dolnej Poruby 6