Zima v chotári Dolnej Poruby 7


Zima v chotári Dolnej Poruby 7