KULTÚRNY DOM

kulturny-dom

Vďaka nedávnej komplexnej rekonštrukcii je kultúrny dom vhodnou voľbou pri organizovaní rôznych typov kultúrno-spoločenských podujatí.

Na svojom konte má nespočetné množstvo besied, prednášok, divadelných hier, tanečných zábav, rodinných osláv, pohrebných hostín, výstav, prezentácií tradičných ľudových zvykov a pod.

V prípade záujmu o prenájom priestorov je potrebné konzultovať požiadavku s obecným úradom.
 

HISTORICKÉ OKIENKO

Kultúrny dom ako centrum spoločenského diania v obci stojí od svojho vzniku v roku 1953 na rovnakej adrese. Takmer ihneď po sprístupnení v ňom začal vyvíjať činnosť novozaložený divadelný súbor. Do sály bolo pre tento účel zakúpené javisko z Martina, na ktorom miestni ochotníci nacvičili a odohrali desiatky predstavení. Popri divadle sa o spestrenie života obyvateľov starala aj osvetová beseda.

Rokom 1957 zahájila kurzy varenia a šitia. Zakrátko na ne nadviazala nedeľným premietaním celovečerných filmov.

Okrem kultúrno-osvetovej činnosti nachádzalo v útrobách kultúrneho domu útočisko viacero verejných inštitúcií. Koncom päťdesiatych rokov začala využívať priestory lekárska ambulancia a materská poradňa.

Do roku 1978 tu sídlil Miestny národný výbor, po ktorom prevzal štafetu poštový úrad.

Za celú dobu existencie prešiel objekt viacerými rekonštrukciami. Prvú zaznamenal v roku 1958. Vyžiadala si maľovku sály, opravu okien, povaly a podlahy. Poslednú úpravu interiéru a fasády začiatkom nového milénia sprevádzala obnova elektroinštalačných sietí a prístavba sociálneho zariadenia.
    

KONTAKT

V prípade záujmu o prenájom Kultúrneho domu kontaktujte Obecný úrad:

Telefón: 032 6597 257

E-mail: obecdporuba@mail.t-com.sk