Dom smútku

Dom_smutku

Súčasťou obecného cintorína je nový Dom smútku, sprístupnený v novembri 1998.

Objekt nahradil nevyhovujúcu márnicu zo šesťdesiatych rokov minulého storočia.