FS PORUBANČEK

porubancek

Folklórny krúžok Porubanček pracuje pri Základnej škole v Dolnej Porube od roku 2007. Počet členov záujmovej skupiny je pohyblivý, v prebiehajúcom školskom roku je prihlásených 16 žiakov vo veku od 7 do 15 rokov. Popri nich v súbore externe účinkujú aj bývalí absolventi miestnej základnej školy.

Porubanček kladie dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Jeho primárnym cieľom je prezentácia ľudových umeleckých prvkov, spojených s hovoreným slovom, piesňou, tancom, či hudbou. Krúžok sa súčasne podieľa na formovaní kultúrneho povedomia detí a mládeže prostredníctvom zážitkového poznávania tradícií a regionálnej histórie.

Mladí folklórni nadšenci svojimi vystúpeniami pravidelne obohacujú kultúrno-spoločenské podujatia v obci. Z najnavštevovanejších treba spomenúť oslavu Dňa matiek, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vítanie Mikuláša alebo Vianočný koncert.

KONTAKT

Telefón: 032 6597 279

E-mail: zssms.dp@inmail.sk

Web: http://zsdporuba.edupage.sk

Zodpovedná vedúca: Mgr. Pavlína Vakošová