DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

DHZ

Miestny hasičský zbor pokračuje v stopách dobrovoľníkov, ktorí sú v zmysle požiarnej ochrany pripravení zasiahnuť v boji s ohňom. Po krátkej odmlke obnovil svoju činnosť v roku 1998 a v súčasnosti združuje 14 členov.

Kompletná hasičská technika je umiestnená v garáži budovy obecného úradu.  

HISTORICKÉ OKIENKO

V súvislosti s početnými požiarmi a živelnými pohromami sa potreba organizovanej ochrany majetku občanov prvýkrát spomína už na prelome 19. a 20. storočia. Výsledkom týchto úvah bolo zakúpenie ručnej striekačky. Jej obsluha však nedosahovala organizovanú úroveň, preto v roku 1926 v obci vznikol hasičský zbor. Jeho prvým veliteľom sa stal Pavol Ďuračka.

Ako úschovňa pre základné hasičské náradie najprv slúžila tzv. striekareň, ktorú v roku 1950 nahradila požiarna zbrojnica vedľa starej školy. Samostatný objekt hasičom zakrátko umožnil zakúpiť motorovú striekačku a pod vedením Martina Púčeka začal zbor aktívne pôsobiť aj na kultúrnom poli. Hasičská zbrojnica bola v roku 1964 presťahovaná do časti u Suchých. Po dokončení stavby bývalého MNV v roku 1977 sa opäť sťahovala, pričom tieto priestory využíva dodnes.

Začiatkom osemdesiatych rokov dostal DHZ k dispozícii auto Tatra 805 a jeho rady tvorilo 26 členov.      

KONTAKT

Telefón: 0908 852 481, 0905 283 031

E-mail: obecdporuba@mail.t-com.sk

Veliteľ DHZ: Jakub Bačík

Zástupca veliteľa: Dušan Ďuračka

Adresa:

Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Poruba

Dolná Poruba 61

914 43