POŠTA

posta

Možnosť využívať poštové služby priamo v obci majú miestni obyvatelia od roku 1978. Prevádzka poštového úradu bola dlho spojená s budovou kultúrneho domu. Vo februári 2005 pobočku z ekonomických dôvodov nahradil projekt Pošta Partner a následne došlo k jej presťahovaniu do samostatného vchodu v sídle obecného úradu.

V súčasnosti je evidovaná pod správou Pestovateľskej pálenice, s.r.o.Pošta Partner tvorí súčasť verejnej poštovej siete, ktorá poskytuje poštové služby tak, ako každá pošta. Zákazník má k dispozícii najmä tieto služby:

• príjem listových zásielok a balíkov,

• príjem poštových peňažných poukazov,

• príjem platobných dokladov SIPO a príjem účtov telekomunikačných úhrad, 

• služby Poštovej banky,

• predaj cenín a kolkov,

• výdaj oznámených nedoručených zásielok.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: 8.00 – 13.00

Utorok: 8.00 – 13.00

Streda: 11.00 – 16.00

Štvrtok: 8.00 – 13.00

Piatok: 8.00 – 13.00

KONTAKT

Telefón: 032 6597 711

E-mail: obecdporuba@mail.t-com.sk

Vedúca pobočky: Eva Suchá

Adresa:

Pošta Partner Dolná Poruba

Dolná Poruba 61

914 43