COOP JEDNOTA

Korešpondenčná adresa: Dolná Poruba 32

Telefón: 032 6597 150
 

LUBEX

Korešpondenčná adresa: Dolná Poruba 99

Telefón: 032 6586 268
 

REMIX

Korešpondenčná adresa: Dolná Poruba 54

Telefón: 0905 885 350

 

HISTORICKÉ OKIENKO

Územno-správne začlenenie Dolnej Poruby do okresu Trenčín v roku 1957 so sebou prinieslo aj zlepšenie zásobovania. V tomto období bol v centrálnej časti obce vybudovaný obchodný komplex, zložený z predajne potravín, zmiešaného tovaru a pohostinstva.

Druhú prevádzku potravín otvorilo spotrebné družstvo Jednota v časti u Suchých v roku 1970.