ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Školská jedáleň predstavuje súčasť prízemnej budovy materskej školy, postavenej v roku 1981. Pre žiakov a pedagógov základnej školy slúži samostatný vchod so šatňou. Služby školskej jedálne sú k dispozícii aj pre ostatných obyvateľov, resp. návštevníkov obce.

V prípade záujmu o stravovanie za poplatok 2,40 €/obed sa môžete informovať osobne u riaditeľky základnej školy, resp. vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky.

KONTAKT

Telefón: 032 6597 279, 032 6597 500

E-mail: zssms.dp@inmail.sk

Web: http://zsdporuba.edupage.sk

Zodpovedná vedúca školskej jedálne: Ing. Adriana Hoštáková

Prevádzka: 11.05 – 13.15 h (pracovné dni)

Aktuálny jedálny lístok: http://zsdporuba.edupage.sk/menu

Adresa:

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou v Dolnej Porube

Dolná Poruba 63

914 43