TJ SLOVAN

Ihrisko

Telovýchovná jednota Slovan Dolná Poruba je dobrovoľným združením občanov, vykonávajúcich záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a iných obdobných aktivitách. Má za cieľ uspokojovať záľuby v oblasti telesnej kultúry, konkrétne zvyšovaním športovej výkonnosti i duševnej zdatnosti. K jej základnej filozofii pritom patrí vytváranie podmienok pre rozvoj mládežníckych družstiev a zveľaďovanie športového areálu v obci.

Dlhodobo najpopulárnejšiu zložku v rámci celej TJ predstavuje futbalový oddiel. V súčasnosti pozostáva z dvoch mužstiev, hrajúcich II. triedu Sever v kategórii dospelých aj žiakov.  

HISTORICKÉ OKIENKO

TJ Slovan bola založená v roku 1972. Jej úvodné kroky sú spojené výlučne s futbalovým oddielom, ktorý štartoval v najnižšej okresnej súťaži – IV. triede a svoje domáce zápasy hrával na novovybudovanom ihrisku v časti u Suchých. Prvým známym predsedom sa stal Michal Ďatko.

Koncom roka 1978 vznikol pri TJ turistický oddiel. Pod vedením Alojza Marienku mal v tom čase 36 členov. Turisti spočiatku organizovali výstupy len po hraniciach chotára, no zakrátko výlety rozšírili aj do vzdialenejších pohorí, vrátane nočných pochodov a celoslovenských zrazov.

Proces budovania infraštruktúry telovýchovnej jednoty vyvrcholil v druhej polovici osemdesiatych rokov, keď sa športový areál rozrástol o kabíny so sociálnym zariadením.     

KONTAKT

Telefón: 0918 418 589

E-mail: roman.hrbacek@centrum.sk

Predseda TJ: Roman Hrbáček

Tajomník TJ: Peter Martinák

Členovia výboru TJ: Ivan Suchý, Milan Suchý, Peter Suchý

Adresa:

Telovýchovná jednota Slovan Dolná Poruba

Dolná Poruba 189

914 43