OBEC DOLNÁ PORUBA

obecny-urad

Adresa:

Obecný úrad

Dolná Poruba 61

914 43

Telefón: 032 / 65 972 57

Mobil: 0911 97 66 98

Fax: 032 / 65 972 95

E-mail: obecdporuba@mail.t-com.sk

Web: www.dolnaporuba.sk

STAROSTA

JUDr. Miroslav Kopčan (1952), nezávislý kandidát

SAMOSTATNÍ REFERENTI

Suchá Dana

Vániová Zuzana
 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Daniel Bežák (1983), nezávislý kandidát

Ing. Pavol Gago (1978), nezávislý kandidát

Mgr. Peter Martinák (1984), nezávislý kandidát

Milan Suchý (1961), nezávislý kandidát

Mgr. Peter Zelíska (1966), nezávislý kandidát

KOMISIE PRI OBECNOM ÚRADE

Komisia finančná a sociálna

Mgr. Peter Zelíska (predseda), Ing. Pavol Gago, Zuzana Vániová

Komisia stavebná a verejného poriadku

Ing. Pavol Gago (predseda), Milan Suchý, Daniel Bežák

Komisia kultúry, telovýchovy a športu

Milan Suchý (predseda), Mgr. Peter Martinák, Iveta Ďurišová, Mgr. Dana Suchá

Komisia verejného záujmu a sťažností

Daniel Bežák (predseda), Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska
 

TERMÍNY ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2018

20.03.2018 utorok 14.00 hod.

26.06.2018 utorok 14.00 hod.

25.09.2018 utorok 14.00 hod.