OBEC DOLNÁ PORUBA

obecny-urad

Adresa:

Obecný úrad

Dolná Poruba 61

914 43

 

Telefón: 032 / 65 972 57, 6597295

 

E-mail: obecdporuba@mail.t-com.sk

dana.sucha@dolnaporuba.sk
 

 

Stavebná agenda Ing. Mitický: 0902 911 218

jozef.miticky@svinna.dcom.sk
 

Web: www.dolnaporuba.sk

STAROSTA

JUDr. Miroslav Kopčan, SNS

SAMOSTATNÍ REFERENTI

Mgr. Suchá Dana

Bc. Vániová Zuzana
 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Daniel Bežák, nezávislý kandidát

Ing. Pavol Gago, nezávislý kandidát

Mgr. Peter Martinák, nezávislý kandidát

Milan Suchý, nezávislý kandidát

Mgr. Peter Zelíska, nezávislý kandidát
 

KOMISIE PRI OBECNOM ÚRADE

1. predseda finančnej komisie: Mgr. Peter Zelíska

členovia: Ing. Pavol Gago, Bc. Zuzana Vániová

 

2. predseda stavebnej komisie: Ing. Pavol Gago

členovia: Milan Suchý, Daniel Bežák

 

3. predsedu kultúrnej komisie: Milan Suchý

členovia: Mgr. Peter Martinák, Bc. Zuzana Vániová, Nina Suchá, Mgr. Dana Suchá

 

4. predseda komisie verejného záujmu: Daniel Bežák

členovia: Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska.
 

TERMÍNY ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2019

19.03.2019 utorok 14.00 hod.

25.06.2019 utorok 14.00 hod.

24.09.2019 utorok 14.00 hod.

10.12.2019 štvrtok 14.00 hod.