PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Obec Dolná Poruba
Sídlo: 914 43 Dolná Poruba č. 61
Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce
IČO: 00311499
DIČ: 2021091413

Obec Dolná Poruba je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,Zákon") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

 

 

ZÁKAZKY:

Nadlimitné zákazky

...

Podlimitné zákazky

 

tabula_Dolna_Poruba_s_logom

Zákazky s predpokladanou hodnotou nad 1000€

18SVETELNO_TECHNICKA_STUDIA_REKONSTRUKCIA_

A_MODERNIZACIA_VEREJNEHO_OSVETLENIA_V_OBCI_DOLNA_PORUBA

 

21SVETELNO_TECHNICKE_MERANIE_REKONSTRUKCIA_

A_MODERNIZACIA_VEREJNEHO_OSVETLENIA_V_OBCI_DOLNA_PORUBA

 

 

 

OPRAVA_OBECNEHO_ROZHLASU_V_OBCI_DOLNA_PORUBA

 

VYMENA_VCHODOVYCH_DVERI_NA_OCU_A_POSTU_V_DOLNEJ_PORUBE

OPRAVA_MIESTNYCH_KOMUNIKACII_V_OBCI_DOLNA_PORUBA

DODAVKA_A_MONTAZ_KANCELARSKEHO_A_ZASADACIEHO_NABYTKU

Súhrnné správy za Q

Suhrnna_sprava_za_IV_stvrtrok_2015 (.doc)

 

Suhrnna_sprava_za_II_stvrtrok_2015 (.doc)

 

VÝZVY:

Vyzva_1507

 

vyzva na Opravu MR 2013