MATERSKÁ ŠKOLA

ms_new

Zariadenie poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V súčasnosti ho navštevuje 18 žiakov pod odborným dohľadom pedagogičiek Zuzany Cihlárovej a Daniely Marušincovej.

Prízemie budovy tvoria prístupové schody, chodba, riaditeľňa a počítačový kútik, sklad, šatňa detí, detská umyváreň s toaletami, dve spoločenské miestnosti (spálňa a herňa) a jedáleň s kuchyňou. 

Počas letných prázdnin býva prevádzka prerušená z hygienických dôvodov (upratovanie a dezinfekcia) najmenej na štyri týždne. V období vedľajších prázdnin (vianočných, jarných, jesenných, veľkonočných) je materská škola taktiež zatvorená. Minimálny počet záväzne prihlásených detí zákonným zástupcom musí byť desať. V prípade, že toto číslo klesne dva po sebe nasledujúce pracovné dni, inštitúcia sa nasledujúci deň uzatvára. Aktuálny oznam o prerušení prevádzky dáva zástupkyňa pre materskú školu vyhlásiť rozhlasom, zavesí ho na viditeľné miesto a telefonicky kontaktuje rodičov, ktorých sa vzniknutá situácia dotýka. 

HISTORICKÉ OKIENKO

Po presťahovaní základnej školy do novostavby vzdialenej len niekoľko metrov boli pôvodné priestory v roku 1962 zrekonštruované za účelom zriadenia materskej školy. Táto myšlienka sa medzi obyvateľmi od začiatku tešila veľkej obľube. Napríklad v roku 1967 jej služby využívalo 30 detí, ktoré za minimálny poplatok dostávali desiate i obedy. Výchovu zabezpečovali dve učiteľky.

Materská škola dnes sídli v samostatnom prízemnom objekte, ktorého súčasťou je školská jedáleň. Stojí na mieste pôvodných hospodárskych budov a schátralých rodinných domov. Jej základný kameň položili v roku 1979. Slávnostné otvorenie pripadlo na 1. september 1981. Kapacitne bola projektovaná pre 35 detí v predškolskom veku.

KONTAKT

Deti_MS

Telefón: 032 6597 279, 032 6597 500

E-mail: zssms.dp@inmail.sk

Web: http://zsdporuba.edupage.sk

Riaditeľka: Mgr. Pavlína Vakošová

Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu: Daniela Marušincová

Konzultačné hodiny: 11.30 – 12.30 h (pracovné dni)

Prevádzka: 7.00 – 15.45 h (pracovné dni)

Adresa:

Základná škola s materskou školou v Dolnej Porube

Dolná Poruba 88 


914 43