OBECNÁ KNIŽNICA

Po obnovení činnosti v roku 1998 pribudol knižnici do názvu oficiálny prívlastok obecná. Verejnosti poskytuje svoje služby pravidelne, každý pondelok medzi 14.00 a 16.00 h. V samostatnej miestnosti za obecným úradom aktuálne ponúka 3 925 knižničných jednotiek a vhodnú alternatívu na zmysluplné trávenie voľného času.

HISTORICKÉ OKIENKO

Ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia sa obecná knižnica v historických prameňoch prvýkrát spomína koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Rozvoj čitateľských návykov tunajších obyvateľov vtedy koordinovala hlavne osvetová beseda. Vedením evidencie kníh bola poverená učiteľka Mária Hollá. Štatistika za rok 1959 dokumentovala 800 výpožičiek.

Od šesťdesiatych rokov knižnica pôsobila v novostavbe základnej školy a verejnosti slúžila dvakrát týždenne. Záujem o literatúru postupne narastal. V roku 1974 tvorilo fond Miestnej ľudovej knižnice 3000 titulov, dostupných pre 160 čitateľov. Počnúc rokom 1983 však musela pôvodné sídlo opustiť. Dočasne našla útočisko v suteréne obecnej bytovky, kým sa v roku 1990 rozhodlo o jej definitívnom sťahovaní do improvizovaných priestorov za obecným úradom. Nelichotivá situácia vyvrcholila osemročnou prestávkou.  

KONTAKT

Telefón: 032 6597 257 

E-mail:  obecdporuba@mail.t-com.sk

Zodpovedná pracovníčka: Iveta Čupalková

Výpožičná doba pre verejnosť: každý pondelok v čase 14.00 – 16.00 h 

Adresa:

Obecná knižnica

Dolná Poruba 61 


914 43