Separovať už doma môžeme aj použitý kuchynský olej

Pamätajme, že separovaním odpadu chránime životné prostredie a zároveň šetríme peniaze.

Separovať už doma môžeme aj použitý kuchynský olej

Pri budove Obecného úradu v Dolnej Porube sa nachádza nový kontajner zelenej farby. Zberná nádoba je určená na použitý kuchynský olej a tuky.

Tento druh odpadu treba vhadzovať do príslušnej nádoby v uzatvorených priehľadných plastových fľašiach (napríklad v použitých fľašiach od oleja alebo minerálnej vody). Do kontajnera v žiadnom prípade nevhadzujte sklenené poháre alebo fľaše!

Upozorňujeme, že do kontajnera nepatria motorové oleje.

Separovaním odpadu chránime životné prostredie a zároveň platí univerzálna rovnica, ktorá sa týka nás všetkých: ČÍM VIAC ODPADOV VYTRIEDIME = TÝM MENEJ ZAPLATÍME.

KATEGORIZÁCIA ODPADU: 20 01 25 (JEDLÉ OLEJE A TUKY)

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").