Separovať už môžeme aj BIO odpad a kuchynský olej

Pridané: 11.6.2021 09:49:32 Počet zobrazení: 76

11 Jún 2021

Pamätajme, že separovaním odpadu chránime životné prostredie a zároveň šetríme peniaze.

Separovať už môžeme aj BIO odpad a kuchynský olej

Pri budove Obecného úradu v Dolnej Porube sa nachádza nový kontajner zelenej farby. Zberná nádoba je určená na použitý kuchynský olej a tuky.

Tento druh odpadu treba vhadzovať do príslušnej nádoby v uzatvorených priehľadných plastových fľašiach (napríklad v použitých fľašiach od oleja alebo minerálnej vody). Do kontajnera v žiadnom prípade nevhadzujte sklenené poháre alebo fľaše!

Upozorňujeme, že do kontajnera nepatria motorové oleje.

BIO ODPAD: V plechových pozinkovaných kontajneroch pri obecnom úrade a v miestnych častiach U Bežákov a U Suchých sú umiestnené kontajnery na BIO odpad, do ktorých môžete vhadzovať len odpad z kuchyne (do miestnych častí budú kontajnery prevezené po dokončení rekonštrukcie cesty).

Do pozinkovaných kontajnerov na BIO odpad patria: zvyšky z kvetov, rastlín a jedál, zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb a pečivo, novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami, použité servítky a vreckovky.

Separovaním odpadu chránime životné prostredie a zároveň platí univerzálna rovnica, ktorá sa týka nás všetkých: ČÍM VIAC ODPADOV VYTRIEDIME = TÝM MENEJ ZAPLATÍME.

KATEGORIZÁCIA ODPADU: 20 01 25 (JEDLÉ OLEJE A TUKY)

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").