• Voľby do NR SR 2023

OBEC A VOĽBY

Jedným zo základných práv občana je všeobecné volebné právo, ktoré je ponímané v dvojakom zmysle. Je to aktívne volebné právo, čo znamená právo obyvateľa obce spolurozhodovať pri tvorbe zastupiteľských orgánov a jednak pasívne volebné právo uchádzať sa o zvolenie do funkcie niektorého zo zastupiteľských orgánov. Nástrojom na realizáciu všeobecného volebného práva sú slobodné a demokratické voľby, na realizácii ktorých sa podieľa aj obec.

Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí je upravená v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov. Práve prostredníctvom volieb do orgánov samosprávy obcí sa napĺňa právo obyvateľa obce spolupodieľať sa na rozhodovaní o verejných záležitostiach obecného významu.

Obec najmä pripravuje voľby, organizačno-technicky zabezpečuje priebeh volieb a vyhlasuje výsledky volieb.

V slovenskom právnom poriadku sú upravené aj ďalšie druhy volieb, pri ktorých obce vykonávajú rôzne kompetencie organizačno technického charakteru, a to:
● voľba prezidenta Slovenskej republiky
● voľby do Európskeho parlamentu
● voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
● voľby do orgánov samosprávnych krajov
● referendum – ako forma priamej demokracie.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU ´2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic (8. 6. 2024).

VÝSLEDKY VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V OBCI DOLNÁ PORUBA (PODĽA POČTU HLASOV)

1. Smer - SD: 67 (36,21 %)
2. Republika: 35 (18,91)
3. Hlas - SD: 12 (11,89 %)
4. Progresívne Slovensko: 19 (10,27 %)
5. SNS: 14 (7,56 %)
6. KDH: 10 (5,40 %)
7. Sas: 10 (5,40 %)
8. Demokrati: 3 (1,62 %)
9. Slovensko, Za ľudí: 2 (1,08 %)
10. Socialisti: 1 (0,54 %)
10. Kotlebovci ĽSNS: 1 0,54 %
10. Zdravý rozum: 1 (0,54 %)

● Počet zapísaných voličov: 650
● Počet zúčastnených: 192
● Počet platných hlasovacích lístkov: 185
● Účasť voličov: 29,53 %

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v súvislosti s konaním volieb do Európskeho parlamentu (8. 6. 2024): obec@dolnaporuba.sk.

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v súvislosti s konaním volieb do Európskeho parlamentu (8. 6. 2024): obec@dolnaporuba.sk.

Predmetné oznámenie a žiadosť môžete tiež doručiť osobne na obecný úrad v Dolnej Porube počas stránkových hodín.

Vydávanie hlasovacích preukazov: počas stránkových hodín obecného úradu.

Bližšie informácie o voľbách do Európskeho parlamentu na území SR v roku 2024https://www.minv.sk/?volby-ep

NA STIAHNUTIE: Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený (PDF)

NA STIAHNUTIE: Information for the voter (PDF)

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ´2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Voľby sa konajú od 07.00 do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, predseda NR SR určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024. Voľby sa konajú od 7.00 do 22.00 h.

VÝSLEDKY 2. KOLA PREZIDENTSKÝCH VOLIEB V OBCI DOLNÁ PORUBA
(podľa počtu získaných hlasov)

1. Peter PELLEGRINI: 325 hlasov
2. Ivan KORČOK: 114 hlasov

● Počet zapísaných voličov: 649
● Počet odovzdaných obálok: 449
● Počet platných hlasovacích lístkov: 439
● Volebná účasť: 69,18 %

VÝSLEDKY 1. KOLA PREZIDENTSKÝCH VOLIEB V OBCI DOLNÁ PORUBA
(podľa počtu získaných hlasov)

1. Peter PELLEGRINI: 222 hlasov
2. Ivan KORČOK: 78 hlasov
3. Štefan HARABIN: 54 hlasov
4. Igor MATOVIČ: 5 hlasov
5. Ján KUBIŠ: 4 hlasy
6. Marian KOTLEBA: 1 hlas

Obec Dolná Poruba v tejto súvislosti zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, resp. na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@dolnaporuba.sk. Záujemcovia tak môžu urobiť aj osobne počas stránkových hodín obecného úradu v Dolnej Porube.

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (23. 3. 2024)

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

Bližšie informácie o voľbách prezidenta SR v roku 2024: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

NA STIAHNUTIE: Oznam v súvislosti s konaním prezidentských volieb (1. a 2. kolo)

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ´2023

V sobotu, 30. septembra 2023, sa na Slovensku konali predčasné parlamentné voľby, v ktorých kandidovalo 24 politických strán a hnutí aj jedna koalícia.
O zložení Národnej rady SR malo právo rozhodnúť približne 4,3 milióna voličov od 7.00 do 22.00 h.
V poradí deviate parlamentné voľby v ére samostatného Slovenska charakterizovala v našej obci tradične nadpriemerná volebná účasť.
V porovnaní s rokom 2020 pristúpilo k volebným urnám v Dolnej Porube o 6,55 percent viac voličov, ktorí si vyberali z kandidátov 24 politických strán a hnutí aj jednej koalície.
Najväčšej podpore miestnych voličov sa tešila strana SMER - SD so ziskom 36,20 %.
Až 10 politických subjektov v našej obci nezískalo ani jeden hlas.

VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SR V OBCI DOLNÁ PORUBA (30. 9. 2023)

● Účasť: 72,5 %
● Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 640
● Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 464
● Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 463
● Počet platných odovzdaných hlasov: 459

POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE POLITICKÚ STRANU, POLITICKÉ HNUTIE ALEBO KOALÍCIU V OBCI DOLNÁ PORUBA

● Smer - Sociálna demokracia: 166
● HLAS - sociálna demokracia: 102
● Slovenská národná strana: 54
● REPUBLIKA: 33
● Progresívne Slovensko: 27
● OĽANO A PRIATELIA: 22
● Kresťanskodemokratické hnutie: 19
● Sloboda a Solidarita: 12
● Demokrati: 8
● Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko: 6
● SME RODINA: 6
● KARMA: 1
● Modrí, Most-Híd: 1
● Pirátska strana - Slovensko: 1
● Spoločne občania Slovenska: 1

NA STIAHNUTIE: Zápisnica zo zasadnutia Okrskovej volebnej komisie z dňa 6. 9. 2023 (PDF)

NA STIAHNUTIE: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 - Informácie pre voliča (PDF)

NA STIAHNUTIE: Informácie súvisiace s doručením oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a doručenie žiadosti o hlasovanie poštou (PDF).

NA STIAHNUTIE: Informácia pre obce v súvislosti s novou právnou úpravou voľby poštou zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú 30. septembra 2023 (PDF).

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV ´2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Obec Dolná Poruba uverejňuje zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ing. Pavol Gago, nezávislý kandidát - 213 hlasov
2. Mgr. Peter Martinák, nezávislý kandidát - 200 hlasov
3. Mgr. Peter Zelíska, nezávislý kandidát - 184 hlasov
4. Milan Suchý, HLAS - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SME RODINA, SMER - sociálna demokracia - 144 hlasov
5. Bc. Nina Suchá, HLAS - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SME RODINA, SMER - sociálna demokracia - 106 hlasov

Obec Dolná Poruba uverejňuje meno kandidátky, ktorá bola zvolená za starostku obce:

Ing. Zuzana Vániová, HLAS - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, SME RODINA, SMER - sociálna demokracia

Počet zapísaných voličov: 644
Počet vydaných a odovzdaných obálok: 266
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 259
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 215
Účasť voličov: 41,30 %

VOĽBY PREDSEDU A DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Podrobné výsledky: www.volbysr.sk

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (stiahnuť PDF)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PODĽA VOLEBNÝCH OBVODOV (stiahnuť PDF)

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (https://www.minv.sk/?volby-selfgov22).

NA STIAHNUTIE: Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb z 8. júna 2022 (PDF).

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ´2020

V poradí ôsme parlamentné voľby v ére samostatného Slovenska sa konali v sobotu 29. februára 2020. Hlasovanie na celom území republiky charakterizovala nadpriemerná volebná účasť. V porovnaní s rokom 2016 pristúpilo k volebným urnám v Dolnej Porube o takmer desať percent viac voličov, ktorí si vyberali z kandidátov 25 politických strán, politických hnutí a koalícií. V rámci Slovenska získalo najviac platných hlasov hnutie OĽANO, v obci Dolná Poruba sa najväčšej podpore tešila strana SMER - SD. Až osem politických subjektov v našej obci nezískalo ani jeden hlas.

Výsledky volieb do Národnej rady SR v obci Dolná Poruba (29. 2. 2020)
Účasť: 65,95 %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 652
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 430
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24: 422
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 8
Počet platných odovzdaných hlasov: 428

Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu v obci Dolná Poruba
SMER - SD: 118
OĽANO: 101
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko: 50
SME RODINA: 43
Slovenská národná strana: 31
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia: 17
Kresťanskodemokratické hnutie: 15
DOBRÁ VOĽBA: 12
ZA ĽUDÍ: 11
VLASŤ: 11
Sloboda a Solidarita: 10
Socialisti.sk: 3
MÁME TOHO DOSŤ!: 2
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI: 2
Slovenské Hnutie Obrody: 1
Práca slovenského národa: 1

Bližšie informácie získate na webe Štatistického úradu SR (https://www.volbysr.sk/sk/).

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ ´2018 (výsledky v obci Dolná Poruba)

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 670
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 239
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 230
Zoznam zvolených poslancov podľa počtu získaných platných hlasov
1. Ing. Pavol GAGO / nezávislý kandidát (204 hlasov)
2. Daniel BEŽÁK / nezávislý kandidát (202 hlasov)
3. Mgr. Peter MARTINÁK / nezávislý kandidát (189 hlasov)
4. Mgr. Peter ZELÍSKA / nezávislý kandidát (186 hlasov)
5. Milan SUCHÝ / nezávislý kandidát (158 hlasov)
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 217
Zvolený starosta: JUDr. Miroslav KOPČAN / SNS (217 hlasov)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti