Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky prebiehalo v termíne od 15. februára do 31. marca 2021. Proces bol rýchly, jednoduchý a bezpečný. Obyvatelia mali na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov SR, čo predstavuje 86 %. V Dolnej Porube sme evidovali ku dňu 31. 3. 2021 sčítaných 92,11 % obyvateľov.

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR začína od 3. mája asistované sčítanie v obciach všetkých okresov Slovenskej republiky. Bude trvať do 13. 6. 2021, t.j. šesť týždňov. Všetkým občanom, ktorí sa nesčítali elektronicky, je k dispozícii kontaktné miesto na Obecnom úrade v Dolnej Porube alebo mobilný asistent.

O službu mobilného asistenta, ktorý príde za občanom osobne do jeho domácnosti, môžete požiadať telefonicky na číslach: 032/6597295 alebo 02/20924919. Žiadna osoba nesmie do elektronického systému pre sčítanie obyvateľov zapísať žiadneho obyvateľa bez jeho požiadavky na asistované sčítanie. Podmienky sčítania na kontaktnom mieste alebo prostredníctvom mobilného asistenta: bezinfekčnosť, rúško, odstup (2 metre), dezinfekcia rúk. Navyše, pri využívaní služby asistovaného sčítania obyvatelia nesmú byť v karanténe kvôli ochoreniu COVID-19.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE - informácie a metodické pokyny Štatistického úradu SR (PDF)

Sprievodné informácie k dosčítavaniu obyvateľov obce Dolná Poruba sú dostupné vo vývesných skrinkách, v obchodných jednotkách aj v priestoroch Pošty Partner v našej obci.

Počas elektronického sčítania obyvateľov je k dispozícií Callcentrum na telefónnom čísle 02/20924919, ktoré slúži ako metodická a informačná podpora pre obyvateľov k sčítaniu obyvateľov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú zo zákona všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Bližšie informácie: https://www.scitanie.sk/

NÁVRH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ NA OCHRANU SENIOROV PRED MOŽNÝMI PODVODNÝMI KONANIAMI V SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV A OCHORENÍM COVID-19

Preventívne opatrenia PZSR

Preventívne opatrenia PZSR

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").