PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Dolná Poruba
Sídlo: 914 43 Dolná Poruba č. 61
Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce
IČO: 00311499
DIČ: 2021091413

Obec Dolná Poruba je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

ZÁKAZKY:

Nadlimitné zákazky

...

Podlimitné zákazky

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").