Viacero hrobových miest stále nemá uhradený poplatok

Pridané: 16.7.2020 09:19:46 Počet zobrazení: 259

16 Júl 2020

Upozorňujeme, že po neuhradení poplatku je možné hrobové miesto prenajať inému občanovi.

Viacero hrobových miest stále nemá uhradený poplatok

Obec Dolná Poruba má vypracovaný orientačný plán miestneho cintorína s detailnou charakteristikou, lokalizáciou a grafickou dokumentáciou jednotlivých hrobových miest. Súčasťou plánu sú vyznačené a zároveň farebne odlíšené voľné hrobové miesta, hrobové miesta s obrubou i hrobové miesta bez obruby. Všetky hrobové miesta prehľadne sú rozparcelované do troch sektorov.

Zmluvy o nájme hrobového miesta sú s občanmi uzatvárané v zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. V zmysle zákona č. 131/2010 je možné po neuhradení poplatku hrobové miesto prenajať inému občanovi.

ZOZNAM HROBOVÝCH MIEST NA CINTORÍNE V OBCI DOLNÁ PORUBA S NEUHRADENÝM POPLATKOM ku dňu 13. 7. 2020.

Orientačný plán cintorína

Pre zväčšené zobrazenie orientačného plánu cintorína (mierka 1:150) kliknite na tento odkaz.

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").