Viacero hrobových miest stále nemá uhradený poplatok

Pridané: 16.7.2020 09:19:46 Počet zobrazení: 27

16 Júl 2020

Upozorňujeme, že po neuhradení poplatku je možné hrobové miesto prenajať inému občanovi.

Viacero hrobových miest stále nemá uhradený poplatok

Obec Dolná Poruba má vypracovaný orientačný plán miestneho cintorína s detailnou charakteristikou, lokalizáciou a grafickou dokumentáciou jednotlivých hrobových miest. Súčasťou plánu sú vyznačené a zároveň farebne odlíšené voľné hrobové miesta, hrobové miesta s obrubou i hrobové miesta bez obruby. Všetky hrobové miesta prehľadne sú rozparcelované do troch sektorov.

Zmluvy o nájme hrobového miesta sú s občanmi uzatvárané v zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. V zmysle zákona č. 131/2010 je možné po neuhradení poplatku hrobové miesto prenajať inému občanovi.

ZOZNAM HROBOVÝCH MIEST NA CINTORÍNE V OBCI DOLNÁ PORUBA S NEUHRADENÝM POPLATKOM ku dňu 13. 7. 2020.

Orientačný plán cintorína

Pre zväčšené zobrazenie orientačného plánu cintorína (mierka 1:150) kliknite na tento odkaz.