Koronavírus - krízové opatrenia v obci

PREHĽAD AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ A OPATRENÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Na Slovensku opäť platí núdzový stav - od 1. októbra 2020. Pôvodne bol vyhlásený na 45 dní, na základe uznesenia Vlády SR č. 718 z 11. 11. 2020 bol predĺžený na 90 dní (do 29. 12. 2020).
Núdzový stav sme tu mali aj počas prvej vlny pandémie koronavírusu, vtedy sa týkal najmä oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb a trval od 16. marca do 14. júna. Na niekoľko dní, na obdobie Veľkej noci k tomu vláda SR prijala aj zákaz vychádzania.

Vláda SR zakazuje s účinnosťou od 15. novembra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Dočasné opatrenie samosprávy obce Dolná Poruba, prijaté v záujme zamedzenia šírenia koronavírusu na Slovensku, s účinnosťou od 2. novembra 2020 až do odvolania:
● Podľa Vestníka vlády Slovenskej republiky č. 12/2020, resp. Vyhlášky (16) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nariaďuje zákaz vstupu osobám do vnútorných a vonkajších priestorov Obecného úradu Dolná Poruba a Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. Dolná Poruba.
● Zákaz podľa §1 ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 31. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 31. októbra 2020.
● Občania sú povinní naďalej plniť tieto podmienky:
1. musia sa riadiť presnými pokynmi zamestnancov obce Dolná Poruba;
2. musia byť vybavení ochranným rúškom, príp. rukavicami;
3. musia používať dezinfekciu pred vstupom do priestorov obecného úradu a ostatných priestorov obecných budov a prevádzok;
4. v prípade pestovateľskej pálenice sa klienti musia zdržiavať výlučne mimo vnútorných priestorov pálenice.
● Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Oznamujeme, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky (čiastka 16, vydaná 13. novembra 2020) boli publikované nasledovné vyhlášky:
● VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí;
● VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Fakultná nemocnica Trenčín zriadila mobilné odberové miesto vyhradené pre občanov, ale i pacientov Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorí majú záujem o vyšetrenie antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Odberové miesto je situované pri vstupnej bráne do FN Trenčín – vľavo. Prevádzka odberového miesta bude spustená v pondelok 16. 11. 2020. Otvorené bude pracovné dni v čase od 7.30 do 11.30 h. Testovanie občanov je bezplatné. Na vyšetrenie je možné objednať sa priamo cez internetovú stránku nemocnice (fntn.sk).

Aktualizovaná webová stránka s dostupnými ubytovacími zariadeniami pre karanténne ubytovanie (pre osoby s pozitívnym výsledkom testu bez možnosti domácej izolácie): https://www.mindop.sk/cestovnyruch/ubytovacie-zariadenia-pre-karantenne-ubytovanie

Školy sú od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra zatvorené. Prechod na dištančnú výučbu neplatí pre detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl. Cieľom tohto opatrenia je limitácia interakcií a prenosu ochorenia medzi rodinami. Stredné školy prešli od pondelka 12. októbra až do odvolania na dištančné vzdelávanie.

Vláda SR zakazuje s účinnosťou od 13. 10. 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu, schváleného 30. 9. 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti (Uznesenie Vlády SR č. 645).

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.

Rizikové aktivity (COVID-19)

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR na svojom webovom sídle zverejnilo "Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy."
Viac informácií: https://www.zmos.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

OBECNÝ ÚRAD

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-I9 môžete do budovy obecného úradu vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári. Návod, ako si vyrobiť rúško nájdete na tomto odkaze.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu bol na obecnom úrade v Dolnej Porube zvolaný krízový štáb, kde okrem iného bolo rozhodnuté, že obec zabezpečí pre všetkých obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov, ochranné rúška.

Obecný úrad Dolná Poruba bude až do odvolania komunikovať predovšetkým telefonicky na číslach: 032/6597257, 032/6597295 alebo e-mailom: obec@dolnaporuba.sk.

Oznamujeme občanom, že sa neprijímajú žiadne žiadosti a podania ohľadom stavebnej agendy, a ktoré nie sú život a zdravie ohrozujúce.

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie všetkých pokynov a opatrení MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a ostatných inštitúcií v záujme svojho zdravia a zdravia ostatných občanov.

Rúško nie je hanba

Koronavírus - 10 odporúčaní

KONTAKTY
Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203

SÚVISIACE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (13. 11. 2020)
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (6. 11. 2020)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 704 z 4. novembra 2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (29. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/8326/2020 (14. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/8323/2020 (14. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7693/2020 (29. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7852/2020 (29. 9. 2020)
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (18. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7092/2020 (9. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6848/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6849/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6911/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (19. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5455/2020 (3. 7. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5090/2020 (20. 6. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5091/2020 (20. 6. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť pre štátne orgány a orgány územnej samsprávy
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (30. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - úprava (16. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zatvorenie prevádzok (15. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz prevádzok (12. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa
Verejná vyhláška ÚVZ SR - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
Verejná vyhláška ÚVZ SR - rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika SR