Koronavírus - krízové opatrenia v obci

PREHĽAD AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ A OPATRENÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Na Slovensku platil do 14. mája 2021 núdzový stav - od 1. októbra 2020. Pôvodne bol vyhlásený na 45 dní, na základe uznesení Vlády SR bol viackrát predlžovaný na postihnutom území Slovenskej republiky. Núdzový stav bol nahradený zákonom o hospodárskej mobilizácii.
Prestal tiež platiť zákaz vychádzania, končí sa obmedzovanie stretávania či potrebou preukazovania sa negatívnym testom.

Štát spustil "čakáreň" na očkovanie proti ochoreniu Covid-19. Veľkokapacitné vakcinačné centrá sú vo všetkých krajských mestách. Bližšie informácie k očkovaniu nájdete na webe https://korona.gov.sk/.

Na základe predchádzajúcej výzvy pre záujemcov o očkovanie proti koronavírusu vakcínou od spoločnosti Pfizer-BioNTech oznamujeme, že v obci Dolná Poruba sa uskutoční očkovanie na odbernom mieste v kultúrnom dome vo štvrtok, 27. mája 2021, od 8.00 do 14.00 h.
Pred očkovaním je nutné vyplniť "Anamnestický dotazník" a "Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta s očkovaním". Dokumenty si môžete stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ich názvy, k dispozícii sú aj v obchodných jednotkách v našej obci. Vyplnené formuláre treba priniesť so sebou na očkovanie.
Navyše, na obecný úrad v Dolnej Porube treba nahlásiť číslo zdravotnej poisťovne a rodné číslo - telefonicky (032/6597257, 032/6597295) alebo e-mailom na adresu: obec@dolnaporuba.sk.
Termín očkovania 1. dávkou vakcíny: 27. 5. 2021
Termín očkovania 2. dávkou vakcíny: 24. 6. 2021
Dôležité upozornenie: 
Záujemcovia o vakcínu užívajúci Warfarin si musia zabezpečiť cez obvodného lekára odber krvi na stanovenie hladiny INR. Kópiu výsledku treba odovzdať lekárovi na odbernom mieste v obci v deň očkovania.

AKTUÁLNE ROZDELENIE OKRESOV PODĽA EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE

COVID AUTOMAT reaguje na aktuálnu situáciu s vývojom pandémie koronavírusu. V súvislosti s tým sú všetky okresy na Slovensku zaradené do fázy, podľa ktorej sa odvíja uvoľňovanie alebo sprísňovanie opatrení.
Na základe automatu okres Trenčín zostáva ružový (I. stupeň varovania). Od pondelka 14. júna 2021 je na Slovensku šesť okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 49 okresov je žltých (I. stupeň ostražitosti) a 19 okresov v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) sú tri okresy, dva okresy červené (II. stupeň varovania) a žiadny okres naďalej nie je bordový ani čierny.
Od 17. mája platí aktualizovaný Covid Automat, na ktorý nadväzujú aj zmeny vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme.

Bližšie informácie: www.health.gov.sk

OBECNÝ ÚRAD DOLNÁ PORUBA

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-I9 môžete do budovy obecného úradu vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu bol na obecnom úrade v Dolnej Porube zvolaný krízový štáb, kde okrem iného bolo rozhodnuté, že obec zabezpečí pre všetkých obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov, ochranné rúška.

Z dôvodu zákazu vychádzania a na základe aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021 (čiastka 19/2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, Obecný úrad v Dolnej Porube dočasne pracuje v uzavretom a obmedzenom režime od 8.00 do 12.00 h.

V prípade neodkladných náležitostí sa treba vopred telefonicky nahlásiť na Obecný úrad v Dolnej Porube na číslo: 032/6597257 alebo 032/6597295, prípadne e-mailom na adresu: obec@dolnaporuba.sk.
V prípade podania daňového priznania pri akejkoľvek zmene pre rok 2021 je nutné sa nahlásiť vopred na čísle telefónu: 032/6597295, prípadne podať daňové priznanie elektronicky alebo e-mailom na adresu: obec@dolnaporuba.sk.
Občania sú povinní naďalej plniť tieto podmienky:
● pri vstupe do budovy je potrebné sa preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19;
● riadiť sa presnými pokynmi zamestnancov obce Dolná Poruba;
● byť vybavení ochranným rúškom, príp. rukavicami;
● používať dezinfekciu pred vstupom do priestorov obecného úradu a ostatných priestorov obecných budov a prevádzok;
● v prípade pestovateľskej pálenice sa klienti musia zdržiavať výlučne mimo vnútorných priestorov pálenice.

Ďakujeme za pochopenie a dodržanie týchto opatrení, ku ktorým sme pristúpili v záujme ochrany zdravia a životov našich občanov a zamestnancov obce.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.

NÁVRH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ NA OCHRANU SENIOROV PRED MOŽNÝMI PODVODNÝMI KONANIAMI V SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV A OCHORENÍM COVID-19

Preventívne opatrenia PZSR

Preventívne opatrenia PZSR

Rúško nie je hanba

Koronavírus - 10 odporúčaní

KONTAKTY

Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203

SÚVISIACE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (čiastka 19/2021)
COVID AUTOMAT (platný od 8. 2. 2021)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1/2021 z 6. januára 2021
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 807 z 29. decembra 2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 804 z 16. decembra 2020
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (13. 11. 2020)
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (6. 11. 2020)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 704 z 4. novembra 2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (29. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/8326/2020 (14. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/8323/2020 (14. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7693/2020 (29. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7852/2020 (29. 9. 2020)
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (18. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7092/2020 (9. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6848/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6849/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6911/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (19. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5455/2020 (3. 7. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5090/2020 (20. 6. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5091/2020 (20. 6. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť pre štátne orgány a orgány územnej samsprávy
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (30. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - úprava (16. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zatvorenie prevádzok (15. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz prevádzok (12. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa
Verejná vyhláška ÚVZ SR - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
Verejná vyhláška ÚVZ SR - rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika SR

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").