Koronavírus - krízové opatrenia v obci

ZABEZPEČENIE STRAVY PRE OBČANOV POČAS PANDÉMIE

Na základe zasadnutia Krízového štábu obce Dolná Poruba v súvislosti s pandémiou koronavírusu bolo prijaté rozhodnutie zabezpečiť občanom v našej obci dovoz stravy.
Preto vyzývame občanov, ktorí majú záujem o odoberanie stravy z reštauračného zariadenia v Trenčianskych Tepliciach v cene približne do 5 Eur, nech sa prihlásia cez Obecný úrad v Dolnej Porube (telefón: 032/6597257, 032/6597295 alebo email: obec@dolnaporuba.sk) do 31. marca vrátane. V cene je zahrnutá polievka a možnosť výberu z dvoch druhov hlavných jedál.
Jedálny lístok bude naplánovaný na celý týždeň dopredu. Obedy budú balené v hygienických potravinárskych obaloch. Bližšie informácie poskytujeme telefonicky na Obecnom úrade v Dolnej Porube.

OBECNÝ ÚRAD

Obecný úrad Dolná Poruba na základe odporúčania Ministerstva vnútra SR a vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, stavu núdze a pandémie ochorenia COVID-I9 (koronavírus), vyhlásenej dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, obmedzil úradné hodiny pre verejnosť od 8.00 do 11.00 h. Obmedzenie platí od 16. 3. 2020 až do odvolania.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-I9 môžete do budovy obecného úradu vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári. Návod, ako si vyrobiť rúško nájdete na tomto odkaze.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu bol na obecnom úrade v Dolnej Porube zvolaný krízový štáb, kde okrem iného bolo rozhodnuté, že obec zabezpečí pre všetkých obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov, ochranné rúška.

Obecný úrad Dolná Poruba bude až do odvolania komunikovať predovšetkým telefonicky na číslach: 032/6597257, 032/6597295 alebo e-mailom: obec@dolnaporuba.sk.

Oznamujeme občanom, že sa neprijímajú žiadne žiadosti a podania ohľadom stavebnej agendy, a ktoré nie sú život a zdravie ohrozujúce.

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie všetkých pokynov a opatrení MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a ostatných inštitúcií v záujme svojho zdravia a zdravia ostatných občanov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na základe nariadenia Ministerstva vnútra SR budú od pondelka, 30. 3. 2020, naďalej zatvorené všetky školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky až do odvolania.

Rúško nie je hanba

OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky z 11. 3. 2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 tieto patrenia.
S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
● predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
● predajní drogérie,
● lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
● predajní novín a tlačovín,
● predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
● prevádzok telekomunikačných operátorov,
● prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
● prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
● prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru
v prevádzke a donáškových služieb,
● práčovní a čistiarní odevov,
● čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
● pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
● autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
● služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
● servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
● taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
● advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov,
dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
● prevádzok kľúčových služieb,
● zberných dvorov,
● predajní metrového textilu a galantérie,
● predajní a servisov bicyklov,
● prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha
prevádzky nepresahuje 2000 m2,
● prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb
lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

Koronavírus - 10 odporúčaní

MIMORIADNE OPATRENIA NA BOJ PROTI KORONAVÍRUSU, KTORÉ PLATIA NA SLOVENSKU OD 13. 3. 2020
Závery zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR (12. 3. 2020):
● zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk;
● povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia;
● zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení;
● zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná;
● obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania;
● zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov);
● zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení;
● obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu;
● obmedzenie úradných hodín klientskych centier;
● naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

KONTAKTY
Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203

SÚVISIACE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (30. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - úprava (16. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zatvorenie prevádzok (15. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz prevádzok (12. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa
Verejná vyhláška ÚVZ SR - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
Verejná vyhláška ÚVZ SR - rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika SR