Koronavírus - krízové opatrenia v obci

PREHĽAD AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ A OPATRENÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Na Slovensku platí núdzový stav - od 1. októbra 2020. Pôvodne bol vyhlásený na 45 dní, na základe uznesenia Vlády SR č. 718 z 11. 11. 2020 bol predĺžený na 90 dní (do 29. 12. 2020) a na základe uznesenia Vlády SR č. 807 z 29. 12. 2020 bol predĺžený na obdobie 40 dní na postihnutom území Slovenskej republiky.
Núdzový stav sa na Slovensku od 20. marca predlžuje o ďalších 40 dní.

Naďalej platí zákaz vychádzania. Pri viacerých výnimkách zo zákazu vychádzania naďalej platí podmienka negatívneho testu na ochorenie COVID-19. Alternatívou je doklad o prekonaní tohto ochorenia nie starší ako tri mesiace alebo očkovanie druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní.

Štát spustil "čakáreň" na očkovanie proti ochoreniu Covid-19. V sobotu 20. marca otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum v Trenčíne. Veľkokapacitné vakcinačné centrá sú tak už vo všetkých krajských mestách. Bližšie informácie k očkovaniu nájdete na webe https://korona.gov.sk/.

Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby. Kontakt na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne: 0911 763 203. Ak sa u osoby, ktorá nerešpektuje karanténne opatrenie, potvrdí ochorenie COVID-19, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dá podnet na príslušné orgány činné v trestom konaní vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu "Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby" podľa § 163 a 164 Trestného zákona.

Aktualizovaný COVID AUTOMAT reaguje na aktuálnu situáciu s vývojom pandémie koronavírusu. V súvislosti s tým vstupujú všetky okresy na Slovensku do fázy, podľa ktorej sa odvíja uvoľňovanie alebo sprísňovanie opatrení. Podľa regionálnej charakteristiky COVID-automatu majú od 12. apríla 2021 už len dva okresy IV. stupeň varovania, teda čiernu farbu – a to okres Poprad a Kysucké Nové Mesto. Slovensko ako celok zostáva naďalej v čiernej farbe. Okres Trenčín prechádza z čiernej do bordovej farby, resp. III. stupňa varovania COVID AUTOMATU.

AKTUÁLNE ROZDELENIE OKRESOV PODĽA EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE

Regionálne indikátory pre jednotlivé okresy určujú podrobnejšie rozdelenie do stupňov, kde na základe COVID AUTOMATU platia od pondelka 12.4.2021 pre výnimky zo zákazu vychádzania určené Vládou SR rôzne intervaly testovania (zdroj: www.health.gov.sk).

Covid mapa, 12.4.2021

COVID AUTOMAT vo formáte PDF (s. 8-11) sa vám zobrazí vo formáte PDF po kliknutí na tento odkaz alebo nižšie priložený obrázok.

OBECNÝ ÚRAD DOLNÁ PORUBA

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-I9 môžete do budovy obecného úradu vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári. Návod, ako si vyrobiť rúško nájdete na tomto odkaze.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu bol na obecnom úrade v Dolnej Porube zvolaný krízový štáb, kde okrem iného bolo rozhodnuté, že obec zabezpečí pre všetkých obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov, ochranné rúška.

Z dôvodu zákazu vychádzania a na základe aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021 (čiastka 19/2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, Obecný úrad v Dolnej Porube dočasne pracuje v uzavretom a obmedzenom režime od 8.00 do 12.00 h.

V prípade neodkladných náležitostí sa treba vopred telefonicky nahlásiť na Obecný úrad v Dolnej Porube na číslo: 032/6597257 alebo 032/6597295, prípadne e-mailom na adresu: obec@dolnaporuba.sk.
V prípade podania daňového priznania pri akejkoľvek zmene pre rok 2021 je nutné sa nahlásiť vopred na čísle telefónu: 032/6597295, prípadne podať daňové priznanie elektronicky alebo e-mailom na adresu: obec@dolnaporuba.sk.
Občania sú povinní naďalej plniť tieto podmienky:
pri vstupe do budovy je potrebné sa preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19;
riadiť sa presnými pokynmi zamestnancov obce Dolná Poruba;
byť vybavení ochranným rúškom, príp. rukavicami;
používať dezinfekciu pred vstupom do priestorov obecného úradu a ostatných priestorov obecných budov a prevádzok;
v prípade pestovateľskej pálenice sa klienti musia zdržiavať výlučne mimo vnútorných priestorov pálenice.

Ďakujeme za pochopenie a dodržanie týchto opatrení, ku ktorým sme pristúpili v záujme ochrany zdravia a životov našich občanov a zamestnancov obce.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.

NÁVRH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ NA OCHRANU SENIOROV PRED MOŽNÝMI PODVODNÝMI KONANIAMI V SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV A OCHORENÍM COVID-19

Preventívne opatrenia PZSR

Preventívne opatrenia PZSR

Rúško nie je hanba

Koronavírus - 10 odporúčaní

KONTAKTY

Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203

SÚVISIACE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (čiastka 19/2021)
COVID AUTOMAT (platný od 8. 2. 2021)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1/2021 z 6. januára 2021
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 807 z 29. decembra 2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 804 z 16. decembra 2020
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (13. 11. 2020)
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (6. 11. 2020)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 704 z 4. novembra 2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (29. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/8326/2020 (14. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/8323/2020 (14. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7693/2020 (29. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7852/2020 (29. 9. 2020)
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (18. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7092/2020 (9. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6848/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6849/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6911/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (19. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5455/2020 (3. 7. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5090/2020 (20. 6. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5091/2020 (20. 6. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť pre štátne orgány a orgány územnej samsprávy
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (30. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - úprava (16. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zatvorenie prevádzok (15. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz prevádzok (12. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa
Verejná vyhláška ÚVZ SR - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
Verejná vyhláška ÚVZ SR - rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika SR

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").