Koronavírus - krízové opatrenia v obci

PREHĽAD AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ A OPATRENÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Na Slovensku platil do 14. mája 2021 núdzový stav - od 1. októbra 2020. Pôvodne bol vyhlásený na 45 dní, na základe uznesení Vlády SR bol viackrát predlžovaný na postihnutom území Slovenskej republiky. Núdzový stav bol nahradený zákonom o hospodárskej mobilizácii. Prestal tiež platiť zákaz vychádzania, končí sa obmedzovanie stretávania či potrebou preukazovania sa negatívnym testom.

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo aktualizovaný zoznam termínov na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 bez nutnosti registrácie. Očkovanie bez registrácie funguje v každom kraji a dostupné je očkovanie vakcínami Janssen, Pfizer, Moderna aj AstraZeneca. Záujemcovi stačí prísť do vakcinačného centra s občianskym preukazom a s preukazom poistenca. Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (health.gov.sk).

Bližšie informácie k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19 nájdete na webe https://korona.gov.sk/.

AKTUÁLNE ROZDELENIE OKRESOV PODĽA EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE

Epidemiologická situácia sa na Slovensku zhoršuje. Vzhľadom na nárast nových pozitívnych prípadov sa od pondelka 20. septembra 2021 upravuje farba okresov. Na základe toho sa v okresoch upravujú aj jednotlivé protiepidemické opatrenia.

COVID AUTOMAT reaguje na aktuálnu situáciu s vývojom pandémie koronavírusu. V súvislosti s tým sú všetky okresy na Slovensku zaradené do fázy, podľa ktorej sa odvíja uvoľňovanie alebo sprísňovanie opatrení. Od 16. 8. 2021 vstúpil do platnosti nový COVID automat. Jeho znenie spolu s aktuálnymi rozdeleniami okresov si môžete pozrieť na stránke COVID automat na Slovensku.COVID automat 08_2021

Definícia plne zaočkovanej osoby - po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou;
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou;
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Ďalšie informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní nájdete na oficiálnom webe Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk

OBECNÝ ÚRAD DOLNÁ PORUBA

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-I9 môžete do budovy obecného úradu vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu bol na obecnom úrade v Dolnej Porube zvolaný krízový štáb, kde okrem iného bolo rozhodnuté, že obec zabezpečí pre všetkých obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov, ochranné rúška.

V prípade neodkladných náležitostí sa treba vopred telefonicky nahlásiť na Obecný úrad v Dolnej Porube na číslo: 032/6597257 alebo 032/6597295, prípadne e-mailom na adresu: obec@dolnaporuba.sk.
V prípade podania daňového priznania pri akejkoľvek zmene pre rok 2021 je nutné sa nahlásiť vopred na čísle telefónu: 032/6597295, prípadne podať daňové priznanie elektronicky alebo e-mailom na adresu: obec@dolnaporuba.sk.
Občania sú povinní naďalej plniť tieto podmienky:
● riadiť sa presnými pokynmi zamestnancov obce Dolná Poruba;
● byť vybavení ochranným rúškom, príp. rukavicami;
● používať dezinfekciu pred vstupom do priestorov obecného úradu a ostatných priestorov obecných budov a prevádzok;
● v prípade pestovateľskej pálenice sa klienti musia zdržiavať výlučne mimo vnútorných priestorov pálenice.

Ďakujeme za pochopenie a dodržanie týchto opatrení, ku ktorým sme pristúpili v záujme ochrany zdravia a životov našich občanov a zamestnancov obce.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.

NÁVRH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ NA OCHRANU SENIOROV PRED MOŽNÝMI PODVODNÝMI KONANIAMI V SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV A OCHORENÍM COVID-19

Preventívne opatrenia PZSR

Preventívne opatrenia PZSR

Rúško nie je hanba

Koronavírus - 10 odporúčaní

KONTAKTY

Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203

SÚVISIACE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (čiastka 19/2021)
COVID AUTOMAT (platný od 8. 2. 2021)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1/2021 z 6. januára 2021
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 807 z 29. decembra 2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 804 z 16. decembra 2020
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (13. 11. 2020)
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (6. 11. 2020)
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 704 z 4. novembra 2020
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (29. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/8326/2020 (14. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/8323/2020 (14. 10. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7693/2020 (29. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7852/2020 (29. 9. 2020)
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (18. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/7092/2020 (9. 9. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6848/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6849/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/6911/2020 (28. 8. 2020)
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne (19. 8. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5455/2020 (3. 7. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5090/2020 (20. 6. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR: OLP/5091/2020 (20. 6. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť pre štátne orgány a orgány územnej samsprávy
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (30. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - úprava (16. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zatvorenie prevádzok (15. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz prevádzok (12. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa
Verejná vyhláška ÚVZ SR - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
Verejná vyhláška ÚVZ SR - rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika SR

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").