blank
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube
  • Spoločenské organizácie v D. Porube

URBÁRSKA OBEC DOLNÁ PORUBA, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO

Adresa: Dolná Poruba č. 201 , 91443
Kontaktná osoba: Ing. Ján Suchý (predseda spoločenstva), 0905 321 326
Výbor: Jozef Tvrdoň, Jaroslav Bačík, Emil Váni, Jozef Hrbáček, Rudolf Belák, Ing. Ján Suchý, JUDr. Miroslav Kopčan

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HOMÔLKA

Adresa: Dolná Poruba č. 229 , 91443
Kontaktné osoby: Rudolf Nedielka st. (predseda), Igor Boledovič (podpredseda), Ján Púček (hospodár)

TJ SLOVAN DOLNÁ PORUBA

Adresa: Dolná Poruba č. 288, 91443
Kontaktné osoby: Roman Hrbáček (predseda TJ), 0918 418 589 / Mgr. Peter Martinák (tajomník TJ), 0903 809 522

FARSKÉ SPOLOČENSTVO

Adresa: Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Omšenie, Omšenie č. 1, 91443
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Lysičan (farár a dekan Nemšovského dekanátu), 032/6597250, 0905 397 241

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Adresa: Dolná Poruba č. 61, 91443
Kontaktná osoba: Jakub Bačík (veliteľ DHZ), 0915 117 513

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").