blank
  • Cintorín v Dolnej Porube

PASPORTIZÁCIA CINTORÍNA

Obec Dolná Poruba má vypracovaný orientačný plán miestneho cintorína s detailnou charakteristikou, prehľadnou lokalizáciou a sprievodnou grafickou dokumentáciou jednotlivých hrobových miest. Súčasťou plánu sú vyznačené a zároveň farebne odlíšené voľné hrobové miesta, hrobové miesta s obrubou i hrobové miesta bez obruby. Všetky hrobové miesta prehľadne sú rozparcelované do troch sektorov.

Zoznam občanov, ktorí ešte nemajú uzavretú zmluvu o nájme hrobového miesta na cintoríne je dostupný na tabuli pri dome smútku. Pre bližšie informácie kontaktujte obecný úrad v Dolnej Porube (032/6597257).

Obecný úrad v Dolnej Porube upozorňuje, že stále nie sú uhradené všetky poplatky za nájom hrobových miest na miestnom cintoríne s platnosťou od roku 2018. Trojročná lehota uhradenia v zmysle zákona uplynie v roku 2021.

Zmluvy o nájme hrobového miesta sú s občanmi uzatvárané v zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

blank
  • Orientačný plán cintorína

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").