• Základná škola

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zriaďovateľom základnej školy s materskou školou je Obec Dolná Poruba. V súčasnosti má ZŠ sedem tried, ktoré žiaci navštevujú v deviatich ročníkoch. Učiteľský zbor tvorí v školskom roku 2019/2020 trinásť pedagogických zamestnancov. Kolorit výchovno-vzdelávacieho procesu spestruje Školský klub detí a množstvo záujmových krúžkov. Zvláštnu pozornosť škola venuje rozvíjaniu kultúrnych tradícií regiónu.

Škola hrou - Príbeh lesa
K základnej vybavenosti školy patrí telocvičňa, klubovňa, špeciálna učebňa nielen pre potreby Súkromnej základnej umeleckej školy, či počítačová učebňa.
Od školského roka 2016/2017 tvorí súčasť vzdelávania na miestnej ZŠ predmet PRÍBEH LESA, ktorý je nielen zatraktívnením vyučovania pre žiakov 6. - 9. ročníka II. stupňa, ale aj profiláciou ŠKVP. Pedagógovia sa pri tvorbe učebných osnov zamerali predovšetkým na praktickú činnosť a zážitkové vyučovanie v našej okolitej krásnej prírode (napr. spolupráca s domácimi poľovníkmi, včelármi, kynológmi či lesníkmi).

Historické okienko
Dejiny školstva v Dolnej Porube siahajú do 19. storočia. Organizovaný vyučovací proces vtedy prebiehal v súkromnom dome. Škola mala prívlastok čierna, keďže uprostred miestnosti sa nachádzalo ohnisko. Slúžilo ako zdroj tepla i svetla. Treba spomenúť, že každé dieťa muselo so sebou nosiť polienko na kúrenie.
Prvým známym učiteľom bol pán Rybnický, ktorý využíval predriekaciu a napodobňovaciu metódu. Prakticky to, čo predpísal, žiaci opisovali. Jedno z negatív predstavoval nedostatok učebníc. Oveľa závažnejšiu situáciu však privodili politicko-spoločenské zmeny po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867. Slovenský jazyk totiž začala postupne nahrádzať maďarčina. Tento trend zavŕšili smutne slávne Apponyiho zákony. Citát grófa Apponyiho z januára 1907 nepotrebuje ďalší komentár: "Učiteľom, ktorí nechcú z mládeže vychovať dobrých Maďarov, znemožním vyučovať. Pre každého občana štátu platí princíp, že v tomto štáte je pánom Maďar."
Vzhľadom k nárastu počtu detí obec v roku 1907 zriadila novú školu. Vyučovanie platilo len pre prvý stupeň. Starší žiaci dochádzali najprv do Trenčianskych Teplíc, neskôr do Omšenia. Spočiatku pešo, koncom päťdesiatych rokov autobusom.
Nevyhovujúce priestory podmienili výstavbu väčšej a modernejšej budovy, ktorú slávnostne otvorili v septembri 1962. V premiérovom školskom roku ju navštevovalo 270 detí, rozdelených do dvoch stupňov. Kolektív žiakov a pedagógov sa pravidelne podieľal na organizovaní miestnych kultúrnych podujatí. V roku 1971 bola škola pripojená na obecný vodovod. Disponovala pritom dvanástimi učiteľmi a desiatimi triedami. Dlhé roky v nej sídlila aj obecná knižnica.

Kontakt
Riaditeľka: Mgr. Kristína Bavlnková
Telefón: 032/6597279, 0905 944 104
E-mail: zssms.dp@gmail.com
Web: https://zsdporuba.edupage.org/
Adresa: Základná škola s materskou školou v Dolnej Porube, Dolná Poruba 88, 91443

  • Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA

Zariadenie poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V školskom roku 2019/2020 MŠ navštevuje 24 žiakov pod odborným dohľadom pedagogičiek Daniely Marušincovej a Lenky Uherkovej.
Počas letných prázdnin býva prevádzka prerušená z hygienických dôvodov (upratovanie a dezinfekcia) najmenej na štyri týždne. Minimálny počet záväzne prihlásených detí zákonným zástupcom musí byť desať. V prípade, že toto číslo klesne dva po sebe nasledujúce pracovné dni, inštitúcia sa nasledujúci deň uzatvára. Aktuálny oznam o prerušení prevádzky dáva zástupkyňa pre materskú školu vyhlásiť rozhlasom, zavesí ho na viditeľné miesto a telefonicky kontaktuje rodičov, ktorých sa vzniknutá situácia dotýka.
Prevádzka: 6.30 – 15.45 h (pracovné dni)

Historické okienko
Po presťahovaní základnej školy do novostavby vzdialenej len niekoľko metrov boli pôvodné priestory v roku 1962 zrekonštruované za účelom zriadenia materskej školy. Táto myšlienka sa medzi obyvateľmi od začiatku tešila veľkej obľube. Napríklad v roku 1967 jej služby využívalo 30 detí, ktoré za minimálny poplatok dostávali desiate i obedy. Výchovu zabezpečovali dve učiteľky.
Materská škola dnes stojí na mieste pôvodných hospodárskych budov a schátralých rodinných domov. Jej základný kameň položili v roku 1979. Slávnostné otvorenie pripadlo na 1. september 1981. Kapacitne bola projektovaná pre 35 detí v predškolskom veku.

Kontakt
Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu: Bc. Daniela Marušincová
Telefón: 0911 657 500
E-mail: zssms.dp@gmail.com
Web: https://zsdporuba.edupage.org/
Adresa: Základná škola s materskou školou v Dolnej Porube, Dolná Poruba 88, 91443

  • ZUŠ - Viki Tarabová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) vznikla 1. 9. 2006. Zakladateľkou, zriaďovateľkou a do 31. augusta 2017 aj riaditeľkou bola Elena Buranová DiS. art. Od 1. septembra 2017 je novým zriaďovateľom a zároveň riaditeľom Mgr. Vladimír Ďatelinka.

Profilácia
Škola má zriadené 3 odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. Poskytuje umelecké vzdelanie deťom v obciach Omšenie a Dolná Poruba, ktoré do roku 2006 takúto možnosť nemali, nakoľko v týchto obciach neboli zriadené obecné ZUŠ, ani centrá voľného času. SZUŠ sa od svojho vzniku zapája do formovania detí a mládeže obcí a napomáha k skvalitneniu kultúrno-spoločenskej klímy.
V našej škole kladieme dôraz na osobnostný rozvoj žiaka, ktorý je schopný postaviť si svoj program a úspešne sa začleniť do života spoločnosti a tvorivo prežiť svoj život. Umenie má slúžiť nielen ako prostriedok pre rozvoj umeleckých a technických zručností, ale aj ako prostriedok rozvoja sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie.
Počet žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy sa pohybuje od 120 do 150.
Naša škola sa v priebehu školského roka zapája do mnohých aktivít, predovšetkým do hudobných a výtvarných súťaží, akcií spojených s rozvojom umeleckého vzdelania žiakov, ako aj koncertmi zameranými na aktuálne dianie v spoločnosti.
Škola svojou účasťou a úspechmi svojich žiakov potvrdzuje, že je silná, má kvalitných učiteľov, má prostriedky, poskytuje kvalitné vzdelanie a podporuje umelecký rozvoj žiakov v oboch sledovaných obciach.
Talent a umelecké nadanie potvrdili žiaci ZUŠ z Dolnej Poruby aj v medzinárodnej konkurencii, napríklad na festivale akordeonistov Euromusette – Goldentango, kde získali nasledovné diplomy: Lenka Suchá za strieborné pásmo (2010), Adam Zeliska za 1. miesto v zlatom pásme (2011), Peter Bielik za zlaté pásmo (2011), Adam Zeliska za zlaté pásmo (2012). K najúspešnejším odchovancom našej ZUŠ patrí hudobníčka Viktória Tarabová, ktorá obsadila 2. miesto vo finále 34. ročníka prestížnej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad (2018).

Hudobné nástroje: klavír, keyboard, akordeón (harmonika), gitara – klasická a všetky druhy elektrickej gitary, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka.

Kontakt
Riaditeľ: Mgr. Vladimír Ďatelinka
Telefón: 0905 226 758
E-mail: suzusomsenie@gmail.com
Web: http://szusomsenie.sk/
Adresa: Súkromná základná umelecká škola, Omšenie 629, 91443

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti