Zápisnice, smernice, výročné správy

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DOLNÁ PORUBA

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 23. 3. 2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 15. 12. 2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 6. 10. 2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 23. 6. 2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 24. 3. 2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 10. 12. 2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 24. 9. 2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 25. 6. 2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 19. 3. 2019

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 4. 12. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 25. 9. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa z 26. 6. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 23. 3. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 14. 12. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 26. 9. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 20. 6. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 21. 3. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 13. 12. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 22. 9. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 23. 6. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 25. 5. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 17. 3. 2016

 

VÝROČNÉ SPRÁVY

Záverečný účet obce za rok 2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2020

Výročná správa Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. za účtovné obdobie k 31. 12. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu RO za rok 2019

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce za rok 2019

Rozpočet obce na roky 2020-2022

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022

Rozpočet obce na roky 2019-2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021

Výročná správa Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. za účtovné obdobie k 31. 12. 2018

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2018

Rozpočet obce na roky 2018-2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020

Výročná správa Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. za účtovné obdobie k 31. 12. 2017

Konsolidovaná výročná správa o hospodárení obce za rok 2017

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017

Rozpočet obce na roky 2017-2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019

Konsolidovaná výročná správa o hospodárení obce za rok 2016

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016

Rozpočet obce na roky 2016-2018

 

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").