Zápisnice, výročné správy, oznamy (do roku 2015)

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DOLNÁ PORUBA DO ROKU 2015