Dokumenty na stiahnutie (pdf)

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2018

rozpocet_skutocnost_cerpanie_ 2018

VZN 62019 o stravovani

 

__________________________________________

 

Verejna_vyhlaska_CHU

 

Fond_oprav_Dolna_Poruba 

VP_o_odmenovani_poslancov_clenov_komisii_2019

VZN_32019_ dovodova sprava

VZN_32019_o_stravovani

__________________________________________

 

vypocet_urovne_vytriedenia_odpadov

 

Konsolidovana_vyrocna_sprava_za_2017_ ObecDolnaPoruba

 

Rozpocet na roky 2019-2021

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce r.2019-2021

VZN na OK na rok 2019

Vyrocna sprava o hospodareni obce za rok 2017

Konsolidovana_vyrocna_sprava_za_2016_ ObecDolnaPoruba

Vyrocna sprava o hospodareni obce za rok 2016

__________________________________________

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE 2016 - 2020

__________________________________________

Stanovisko kontrolora k zav_uctu_2017

Zaverecny_ucet_Obce_2017

__________________________________________

Rozpočet na roky 2018-2020

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce r.2018-2020

VZN 1 2018 o miestnych daniach

VZN č. 4 2017 o čiast.úhrad nákl. v MŠ a ŠJ a Šklube

VZN č. 5 2017 o referende

VZN č. 62017 o elektron.komunik.obce

VZN na OK na rok 2018

__________________________________________

Zasady_hosp._a_nakladania_s_majetkom_obce_DP (.doc)

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2016

__________________________________________

PHRaSR d poruba 2015-2024 (.doc)

dohoda_3_2017_54_snz

__________________________________________

VZN_3_2017_poplatok_za_rozvoj

__________________________________________

VZN_1_2017_o_miestnych_daniach

__________________________________________

 

Rozpocet_na_roky_2017_2019

Stanovisko_k_navrhu_rozpoctu_obce_2017_2019

VZN_na_OK_na_rok_2017

__________________________________________

 

Konsolidovana_vyrocna_sprava_za_2015_ ObecDolnaPoruba

Konsolidovana_vyrocna_sprava_za_2014 ObecDolnaPoruba

__________________________________________

 

rozpocet_obce_na_2016_2018 (.xls)

stanovisko_kontrolora_2015 (.doc)

zaverecny_ucet_za_2015 (.doc)

__________________________________________

 

"Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016“ o dani z nehnuteľnosti a miestne poplatky

 

zapisnica_ oz_22_9_2015 (doc)

 

VZN_2_2004

 

Rozpocet_ 2015-2017_ bez_ program_struktury

zapisnica_11_12_2014 (doc)

zapisnica_OZ_16062015

zastupitelstvo_17_3_2015 (doc)

Zaverecny_ucet_ obce_ za_ rok_ 2014

 

Rozpocet_na_r_2014_2016_bez_program_struktury (xls)

 

VZN_1_2014_o_miestnych_daniach (doc)

 

zapisnica_z_XV_zasadnutia_OZ_zo_dna_17_12_2013 (doc)

VZN_na_OK_na_rok_2014 (doc)

 

zapisnica_z_30.10.2013 (doc)

 

zapisnica z VZ 17.9.2013

 

zapisnica_z_XII_neplan_zasadnutia

 

zapisnica_z_07_09_2013 (doc)

 

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2012

zapisnica_z_21_05_2013

 

zapisnica_27.2.2013

VZN_c.32013

Plan_kult_aktivit_na_2013

Knizn_a_vypoz_poriadok_Obecnej_kniznice

 

VZN_12013 (doc)

cennik_poskytovania_sluzieb_dodatky (doc)

VZN_c_62012o_ochrane_verejn_poriadku (doc)

Statut_obce_Dolna_Poruba (doc)

 

zapisnica_z_VZ 13122012 (doc)

zapisnica_a_uznesenie_z_13_12_2012 (doc)

 

zápisnica z VZ 5.9.2012 (doc)

zápisnica a uznesenie OZ dňa 21.8.2012 (doc)

uznesenie 24052012 (doc)

 

Zápisnica a uznesenie OZ z 22.2.2012 (doc)

 

VZN č. 12012 o miestnych daniach

 

Rozpočet na r. 2012-2014

Zápisnica zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Porube zo dňa 14.12.2011

Dodatok k pracovnému poriadku obce

 

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 21.10.2011

Zápisnica a uznesenia z Valného zhromaždenia Pestovateľskej pálenice Dolná Poruba s.r.o., 21.10.2011

Štatút udeľovania ocenení obce Dolná Poruba

 

Cennik_poskytovanych_sluzieb_2011

 

VZN_c._4_2011_o_povodnovom_plane_zachrannych_prac_obce

Dodatok_c._1_k_VZN_c._3_2004_o_drzani_psov

Dodatok_c._1_k_VZN_c._2_2011

Zapisnica_a_uznesenia_zo_zasadnutia_Obecneho_zastupitelstva_dna_10.8.2011

 

VZN č. 3_2011_o povinnej aktualizácii povodňového plánu

Zápisnica a uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Návrh rozpočtu 2011-2013

Zápisnica a uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

VZN č. 2_2011 o uhradách v školských zariadeniach

VZN č. 1_2011 o určení výšky dotácie školských zariadení

Rozpočet na roky 2011 - 2013

Zápisnica a uznesenia zo slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva      

  

Zmluvy a faktúry (pdf)

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby

Zmluva o spolupráci

Zmluva o dielo zateplenie ZŠ

Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 8224 2019 M ORF

Zmluva o dielo Úprava verejného priestranstva SO 02

Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie Ondrejičky

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO

 

dodatok_2_k_ZOD

 

Dodatok_c_2_k_ZoD_Ms ( zverejnené: 20.05.2019 )

 

zmluva_kontrola_detskeho_ihriska

 

zmluva_prima_banka

 

zmluva_AEGF

 

dohoda_dobrovolnicka_sluzba

 

dodatok_4_a_6_odpady

 

vykup_FM_odpad

 

vykup_papier_zmluva

zmluva_rotobalance_odpad_papier

 

zmluva_o_vykone_SD_MS  (zverejnené: 8.11.2018)

dodatok_1_ZoD-MS ( zverejnené: 08.11.2018 )

 

Zmluva_o_spolupraci_Projektovy_manazer_externy (zverejnené: 12.12.2018)

 

zmluva_o_zimnej_udrzbe

 

zmluva_o_spolupraci

dodatok_1_k_zmluve

 

dodatok_k_ASFA_7_2018

 

zmluva_kupele

 

zmluva_o_NFP_zo_SIEA ( zverejnené: 30.11.2018 )

 

zmluva_restiko

 

zmluva_made

 

zmluva_o_dielo_oprava_mk

 

zmluva_o_dielo_palenica

 

zmluva_urbar_obec

 

licencna_zmluva

 

zmluva_o_dielo_2_2018

zmluva_o_dielo866_2018

 

zmluva_papier

 

Kupna_zmluva_Kopcanova

zmluva_audit_uz_2016

zmluva_audit_kuz_2016

Sprava_z_auditu_UZ_za_rok_2016

sprava_z_auditu_KUZ_za_rok_2016

 

zmluva_o_najme

 

dodatok_k_zmluve_biomasa

 

zimna_udrzba

 

zmluva_audit_za_2016

 

kupna_zmluva_plesivcak

darovacia_zmluva_knihy

kupna_zmluva_zelnickovi

 

zmluva_stavebne_prace

 

dohoda_urad_prace

 

zmluva_o_dielo_z_prv

Zmluva_o_dielo_MS ( zverejnené: 25.9.2017)

Zmluva o dielo Energeticky audit (zverejnené: 25.4.2017)

 

zmluva_o_dielo_ms Vypracovanie PD (zverejnené: 25.4.2017) 

 

zmluva_o_dielo_1_2017

 

Zmluva o prevode nehnutelnosti

 

 

 

 

mandatna_zmluva_zs

 

zimna_udrzba

 

spolupraca_kupele

 

zmluva_iuz_2014_20105

zmluva_kuz_2014_2015

 

 

dodatok_c_3_s_marius_pedersen

dodatok_c_5_s_marius_pedersen

elektronicka_komunikacia_marius_pedersen

zmluva_55000311_pos

zmluva_55000354

zmluva_o_dielo_20102011

zmluva_o_najme_2_2015_mp

zmluva_o_vyvoze_triedeneho_odpadu_pos

 

dodatok_229201520501200

dodatok_c_1_poziare

najomna_zmluva

zmluva_o_dotacii_

zmluva_o_najme_kosacky

zmluva_o_vypozicke

 

dodatok_229201520501200

 

zmluva_301267_2016

 

zmluva_o_reklame

zmluva_triedeny_odpad

 

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb

 

zmluva_1012DP2015KM19

 

zmluva_o_spolupraci

 

zmluva_o_najme_pozemku

zmluva_2015_1020

 

________________________________________________

oznam_o_strategickom_dokumente(.doc)

oznamenie_obce

phrsr_dporuba_2015_2024 (doc)

________________________________________________

 

zmluva_o_dielo_osvetlenie

 

zmluva_z_mk_sr

 

zmluva_o_poskytnuti

 

dohoda_c_029_52a_2015

 

zmluva_o_beznom_ucte

ziadost_o_zmenu_na_ucte

 

zmluva_o_dielo_36_2015

 

zmluva_15_054

 

zmluva_o_dielo

 

zmluva_o_poskytovani_sluzieb

 

zmluva_o_dielo_2_2015

 

zmluva_117_2015

 

zmluva_092_2015

zmluva_091_2015

 

najomna_zmluva_1_2015

 

kupna_zmluva

 

Zmluva_o_Municipalnom_uvere_Eurofondy_c_0400714

 

Zmluva_nenavr_fin_prispevku_c_3000029

zmluva_o_dielo_c_01613

Zmluva_o_dielo_c_0102013

 

Zmluva_o_zabezp_prezentacie

 

Fa_voda_OB_112013_1_2014

Fa_za_vodu_palenica

systemova_podpora_URBIS

voda_1_stvrtrok_2014

voda_na_sport_areali

Fa_palenica_tel_5_2014

Fa_palenica_tel_za_3_2014

palenica_telefon_2_2014

pevna_linka_1_2014

pevna_linka_2_2014

pevna_linka_4_2014_palenica

pevna_linka_4_2014

pevna_linka_5_2014

pevna_linka_palenica

Fa_odpad_1_2014

KO_4_2014

komun_odpad_1_2014

komun_odpad_5_2014

odpad_2_2014

odpad_4_2014

triedene_zlozky_odpadu

velkoobjem_kontajner_odpad

vytried_zlozky_odpadu_1_2014

 

vytriedene_zlozky_odp_5_2014

Fa_mobil_1_2014

Fa_mobil_telefon_2_2014

Fa_za_mobil_telefon_3_2014

mobil_4_2014

mobil_tel_za_5_2014

el_energia_Obec

elektr_energia_Obec_6_2014

elektrina_1_2014

elektrina_obec_2013

elektrina_OcU_2013

elektrina_za_3_2014

verejne_osvetl_Obec_2_2014

elektric_energia_palenica_6_2014

elektrina_palenica_2_2014

palenica_el_energia

Fa_voda_KD_do_22_11_2013

Fa_voda_palenica_do_25_11_2013

voda_byt_noc_7_11_2013

voda_kabiny_nocovna_12_2013

voda_palenica_12_2013

vodne_12_2013

OF_staveb_urad

OF2_staveb_urad

Fa_tel_palenica_11_2013

pevna_linka_12_2013

pevna_linka_palenica_12_2013

pevna_linka_za_11_2013

Fa_za_odpad_12_2013

Fa_za_vytried_odpad_12_2013

odpad_za_10_2013

odpad_za_11_2013

separov_odpad_10_2013

velkoobjemovy_kontajner_odpad

Fa_za_mobilny_telef_11_2013

mob_siet_za_10_2013

mobil_12_2013

 

 

 

mandatna_zmluva_na_rekonstr_ulice_Milosova

 

MX-2700N_20140502_142426

 

Dohoda_c0003_par52_2014 ŠR

 

Dodatok_c1_k_Licencnej_zmluve

 

Zmluva_o_dielo_20140101_a_dodatok_1

 

Zmluva_o_dielo_obec_rozhlas

 

Zmluva_odp_osatenie

Zmluva_cns_net

 

dohoda o absolventskej praxi

 

elek.energia 10 2013 Pálenica

elek.energia za 10 2013 Obec

elektr.energia - obec

elektr.energia 22013

elektr.energia 52013

elektr.energia pestov.pálenica

elektrina obec 9 2013

elektrina obec 62013

elektrina pálenica 9 2013

fa 122012 - pevná linka

Fa za elektrinu 8 2013

Fa za mobil 9 2013

Fa za mobil 32013

Fa za mobil.telef.za 42013

Fa za mobil.telefón 52013

Fa za odpad 32013

Fa za odpad 52013

fa za odpad 102012

Fa za odpad za 22013

Fa za odpad za 42013

fa za odvoz odpadu -s.n. za 102012

Fa za pevnú linku - telef. 42013

Fa za pevnú linku 7 2013

fa za pevnú telef.sieť za 102012

fa za vodu od 21.3.do19.7.

fa za vytriedenie odp.+veľkoobjemový kontajner

Fa za vývoz VOK pri cintoríne

fa za zneškodnenie vytried.zložiek

fakt. za vodu 7až112012

fakt. za zhotovenie komína na ZŠ

fakt za vodu na pálenici

faktúra za odvoz odpadu za 112012

faktúra-odpad-vytriedené zložky za112012

mobil za 8 2013

mobil za 122012

mobil.tel.za 7 2013

mobil.telefón za 1 2013

mobilný telefon za 92012

odpad 6 2013

odpad za 1 2013

odpad za 7 2013

odpad za 9 2013

odvoz a zneškodnenie odpadu za 92012

odvoz odpadu za 122012

oprava MK po zimnej údržbe

pálenica tel. za 9 2013

pestov.pálenica elektrina 52013

pevná linka 9 2013

pevná linka 112012

telefón - pevná linka 32013

telefón pevnej siete 52013

voda 22.3. až 22.7.

voda za 122012

vytried.zložiek komun.odpadu

vývoz odpadu 122012

za pevnú linku 22013

za služby pevnej telef. linky 92012

za vodu 112012

za vývoz veľkoobjemového kontajnera v 122012

zmesový komun.odpad, 5 zložiek

 

Zmluva o dielo -zateplenie obvod.stien OcÚ

Zmluva o dielo č.6112012 - rekonštrukcia OcÚ

Zmluva o dielo- rekonštr.autobus. zastávok

 

uverova_zmluva_c_113275-2013

dohoda_k_biankozmenke_c_113275-2013

uverova_zmluva_c_113267-2013

dohoda_k_biankozmenke_c_113267-2013

 

Zmluva_o_beznom_ucte

Zmluva_o_dielo_7112012 K

Zmluva_c_07112012

 

Zmluva_o_Municipalnom_uvere_Eurofondy_B_c_04_008_13.pdf

 

Zmluva_1215278

 

zmluva_o_dielo_OcU_a_DCA_TECH

 

Zmluva_o_dielo_Obec_a_DCA_TECH

 

Zmluva_o_uvere_s_Prima_bankou

 

 

zmluva_c1_o_poskytn_dotacie

 

najomna_zmluva

 

DP_ZS_Zmluva_na_zverejnenie

Zmluva_o_elektron_zasielani_faktur

 

MX-2700N_20130227_173455

zmluva_o_poskyt_sluzieb_zimn_udrzby_miestn_komunikacii

mandatna_zmluva_so_SOLTECHsro

licencna_zmluva_c_U13002013

Zmluva_o_poskytnuti_nenavr_fin_prispevku_c_3000011

Mandátna zmluva č. 3A2012

 

Zmluva o dielo - rekonštr.miestn.komun.- Milošová

fa za telef.pevn.linku 82012

fa za zneškodnenie odpadu 62012

2a32012 - voda

3-72012 - cintorín voda

3-72012 - ihrisko -voda

3-72012 - KD-voda

3-72012 - nocovňa-voda

3-72012 -vodné

3-72012 za vodu

4-72012 - bytovka, ZŠ-voda

12012 - mobilný telefón

22012 - telefón pevnej linky

32012 1.s. / 2.s.

42012 - verejné osvetlenie

42012

52012-1

52012

62012-1

62012-2

62012

72012-1

72012

82012

122011

fa za odpad 42012

Fa za odvoz komun.odpadu za 72012

fa za vývoz kontajnera na cintoríne

Fa za zneškodnenie komun.odpadu 72012

faktúra za mrazák na DS

faktúra za odvoz odpadu -máj 2012

faktúra za zneškodnenie a odvoz odpadu za 82012

faktúra za zneškodnenie odpadu 52012

faktúry za verejné osvetlenie + pálenica za 82012

voda 2a32012

voda bytovka, ZŠ

vodné 2a32012

za 1.štvrťrok BOZP

za 1.štvrťrok PPO

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - nádoby s modrými nálepkami

JANUÁR 06. 01., 13. 01., 20. 01., 27. 01.
FEBRUÁR 03. 02., 10. 02., 17. 02., 24. 02.
MAREC 02. 03., 09. 03., 16. 03., 23. 03, 30. 03.

APRÍL

06. 04., 14. 04., 27. 04.
MÁJ 11. 05., 25. 05.
JÚN 08. 06., 22. 06.
JÚL 06. 07., 20. 07.
AUGUST 03. 08., 17. 08., 31. 08.
SEPTEMBER    14. 09., 28. 09.
OKTÓBER 12. 10., 26. 10.
NOVEMBER 02. 11., 09. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.
DECEMBER 07. 12., 14. 12., 21. 12., 28. 12.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - nádoby s ružovými nálepkami

JANUÁR 06. 01., 20. 01.
FEBRUÁR 03. 02., 17. 02.
MAREC 02. 03., 16. 03., 30. 03.

APRÍL

14. 04., 27. 04.
MÁJ 25. 05.
JÚN 22. 06.
JÚL 20. 07.
AUGUST 03. 08., 31. 08.
SEPTEMBER    28. 09.
OKTÓBER 26. 10.
NOVEMBER 09. 11., 23. 11.
DECEMBER 07. 12., 21. 12.
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti